First Service Translation บริการแปลเอกสาร แปลภาษา และบริการล่าม

Full 1
เฟิรส์ เซอร์วิส ทรานสเลชั่น ศูนย์รวมนักแปลมากมายหลายภาษา
ล้วนมีผลงานและประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน แปลภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก
รับประกันงานทุกชิ้น ส่งงานตรงเวลา ราคายุติธรรม สามารถส่งงานให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาได้ตลอด 24 ชม.
ราคาแปลเริ่มต้น 90 บาท
Full 1
Full 1 - copy
เราคือผู้นำในด้านงานล่ามแปลภาษาให้บริการล่ามภาษาต่างๆโดยเรามีการเน้นถึงล่ามที่มืออาชีพ ล่ามทุกท่านที่เราส่งไปล้วนคือมืออาชีพ ประสบการณ์ผลงานไม่น้อยกว่า 100 งาน ล่ามมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน มีประสบการณ์ผ่านงานมามากมาย
ราคายุติธรรม สามารถติดต่อสอบถามราคาล่ามได้ตลอด 24 ชม. ราคาล่ามเริ่มต้น 1,500 บาท
Full 1 - copy
Full 1 - copy - copy
บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล),รับรองในนามบริษัท,รับรองโนตารี พับลิค
(Notary Public) ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปเอง ให้ทางเราไปดำเนินการให้แทน สะดวกสบาย รอรับเอกสารที่บ้าน
ราคายุติธรรม สามารถสอบถามค่าบริการได้ตลอด 24 ชม.
Full 1 - copy - copy
previous arrow
next arrow
1.เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางเทคนิค วิศวกรรม แพทยศาสตร์ กฏหมาย การจัดการ การเงิน การบัญชี อุตสาหกรรม โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
2.ประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้รับรองในเรื่องต่างๆ ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร เอกสารการเรียน บทคัดย่อวิทยานิพนธ์2.
3.เอกสารทางราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญสมรส ใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตร ฯลฯ
4.ประวัติสมัครงานเป็นภาษาต่างๆ Resume และจดหมายสมัครงานเพื่อใช้สมัครงานในบริษัทชั้นนำ จดหมายข่าว,จดหมายตอบโต้ทางธุรกิจ ทุกประเภท เช่น จดหมายนำเสนอสินค้าหรือบริการ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
5.รายงานการประชุม รายงานการสัมนา งบการเงิน ปิดงบ รายงานประจำปี
6.บทคัดย่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก เอกสารประเภทรายงาน
7.เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
8.คู่มือการใช้เครื่องจักร สินค้าอุตสาหกรรม เคมี เอกสารทางเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ
9.เอกสารด้านการทูต การต่างประเทศ และอื่นๆ
10.แผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวต่างๆ เว็บไซต์ต่างๆ
11.แปลคำสั่งศาล แปลเอกสารใบแจ้งความ บันทึกประจำวัน
12.รับรองอกสารโดยผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม , ทนายความ,รับรองลายมือชื่อ(Notarial Servces Attorney)
13.รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ,รับรองเอกสารสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย
14.รับแปลเอกสารทางการแพทย์ เอกสารราชการต่างๆ
15.เอกสารอื่นๆนอกจากที่กล่าวมา สามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชม. ค่ะ
ภาษาไทยภาษาเกาหลีภาษาเวียดนาม
ภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษารัสเซีย
ภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาโปรตุเกส
ภาษากัมพูชาภาษาสวีเดนภาษามาเลเซีย
ภาษาเยอรมันภาษาอินโดนีเซียภาษาฮินดี
ภาษาสเปนภาษาอาหรับภาษาอื่นๆ
ภาษาอิตาลีภาษาจีน
ภาษาดัตช์ภาษาพม่า