First Service Translation บริการแปลเอกสาร แปลภาษา และบริการล่าม

Full 1
เฟิรส์ เซอร์วิส ทรานสเลชั่น ศูนย์รวมนักแปลมากมายหลายภาษา
ล้วนมีผลงานและประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน แปลภาษามากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก
รับประกันงานทุกชิ้น ส่งงานตรงเวลา ราคายุติธรรม สามารถส่งงานให้เจ้าหน้าที่ประเมินราคาได้ตลอด 24 ชม.
ราคาแปลเริ่มต้น 90 บาท
Full 1
Full 1 - copy
เราคือผู้นำในด้านงานล่ามแปลภาษาให้บริการล่ามภาษาต่างๆโดยเรามีการเน้นถึงล่ามที่มืออาชีพ ล่ามทุกท่านที่เราส่งไปล้วนคือมืออาชีพ ประสบการณ์ผลงานไม่น้อยกว่า 100 งาน ล่ามมืออาชีพ ไม่ทิ้งงาน มีประสบการณ์ผ่านงานมามากมาย
ราคายุติธรรม สามารถติดต่อสอบถามราคาล่ามได้ตลอด 24 ชม. ราคาล่ามเริ่มต้น 1,500 บาท
Full 1 - copy
Full 1 - copy - copy
บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล),รับรองในนามบริษัท,รับรองโนตารี พับลิค
(Notary Public) ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปเอง ให้ทางเราไปดำเนินการให้แทน สะดวกสบาย รอรับเอกสารที่บ้าน
ราคายุติธรรม สามารถสอบถามค่าบริการได้ตลอด 24 ชม.
Full 1 - copy - copy
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับสู่ First Service Translation

          บริการแปลเอกสาร แปลภาษา และบริการล่าม มากกว่า 100 ภาษาทั่วโลก ราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาฟรี สามารถติดต่อได้ 24 ชม. แปลเอกสาร และแปลภาษา ด้วยนักแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ มีผลงานการันตีมากมาย บริการล่าม ล่ามทุกท่านล้วนมีประสบการณ์และผลงานมากมายทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ผลงานลูกค้าทุกชิ้น ทางเราใส่ใจทุกชิ้นงาน ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่ รับผิดชอบผลงานจนกว่าลูกค้าจะพึ่งพอใจ First Service Translation ยินดีให้บริการค่ะ

แปลเอกสาร,แปลภาษาทั่ว
โลก,แปลเว็บไซต์

รับรองอกสารโดยผู้เชียวชาญศาลยุติธรรม , ทนายความ,รับรองลายมือชื่อ(Notarial Servces Attorney)

บริการจัดหาล่าม

รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศ,รับรองเอกสารสถานฑูตต่างๆในประเทศไทย

ถอดคลิปวีดีโอ

ความน่าเชื่อถือ

1. จดทะเบียนพานิชถูกต้องตามกฎหมาย
2.มีที่ตั้งออฟฟิต มั่นคง สามารถติดต่อได้
3.บริการแปลภาษา แปลเอกสาร บริการล่าม มากกว่า 10 ปี
4. บริการล่าม ล่ามทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี มีผลงานทั้งหน่วยงานรับและเอกชน

จุดเด่นของเรา

1.สามารถติดต่อได้ 24 ชม.
2.ประสานงานแบบมืออาชีพ
3.นักแปลล้วนมีประสบการณ๋มากกว่า10 ปี มีผลงานมากกว่า 1000 ชิ้น
4. ล่ามทุกท่านที่เราจัดส่ง ล้วนมีประสบการณ์และผ่านงานมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งภาครัฐและเอกชน